• Hrvatski

  1. VAŠE PRAVO NA DOBRU UPRAVU

  Neovisno Pučko pravobraniteljstvo (Volksanwaltschaft) već više od 45 godina kontrolira javnu upravu u Austriji. Ono razmatra žalbe i pritužbe građana te provjerava jesu li odluke organa vlasti u skladu sa zakonima. Ova javna kontrola važna je jer građani imaju pravo na transparentnu i fer upravu.

   

  2. ZADACI

  Od godine 1977. Pučko pravobraniteljstvo na osnovu saveznog Ustava neovisno kontrolira cjelokupnu javnu upravu u Austriji. Ono razmatra žalbe građana, provjerava zakonitost odluka organa vlasti i kontrolira eventualne nepravilnosti u upravi. Pučko pravobraniteljstvo se zalaže za fer odnos uprave prema građanima i provodi javnu kontrolu u službi pravne države i demokracije.

  Svi ljudi u Austriji mogu se svojim zahtjevima obratiti Pučkom pravobraniteljstvu. Oni ne moraju imati austrijsko državljanstvo, niti biti punoljetni. I poduzeća, privrednici ili udruženja također mogu kod Pučkog pravobraniteljstva uložiti žalbu na javnu upravu. No postupci provjere mogu se pokrenuti tek kada je upravni postupak završen te kada više nema nikakvog pravnog sredstva za uklanjanje nepravilnosti.

  Pučki pravobranitelji mogu također i samoinicijativno djelovati, kada naslućuju nepravilnosti. Oni mogu osporiti odredbe i davati preporuke. Članovi Pučkog pravobraniteljstva surađuju također i na obradi peticija i građanskih inicijativa, koje su upućene Nacionalnom vijeću.

  Pri tome se ne kontrolira samo postupa li uprava u okviru zakona. Provjerava se i kako se organi vlasti odnose prema ljudima. Pučko pravobraniteljstvo nadzire odnosi li se uprava fer prema građanima. Ovom kontrolnom djelatnošću dodatno se poboljšava kvaliteta uprave.

  Na temelju svog svakodnevnog rada Pučko pravobraniteljstvo točno zna kakav utjecaj zakoni imaju na ljudsku svakodnevnicu. Ono stoga ne kontrolira samo provođenje zakona, već i ukazuje zakonodavcu na problematične zakonske odredbe te daje prijedloge za njihova poboljšanja. Izvješće o svom godišnjem radu Pučko pravobraniteljstvo predaje Nacionalnom i Saveznom vijeću.

  Od srpnja 2012. godine Pučko pravobraniteljstvo je u okviru preventivne kontrole zaduženo za pridržavanje određenih međunarodnopravnih ugovora. Ono zajedno s komisijama stručnjaka kontrolira rad svih ustanova u kojima bi osobe s ili bez invaliditeta mogle biti izložene zlostavljanjima, nehumanom tretmanu ili mjerama kojima se oduzima njihova sloboda. Ovime se provode odredbe Konvencije UN-a protiv mučenja te Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom.

  3. ČLANOVI

  Pučko pravobraniteljstvo sastoji se od tri člana, koji kolegijalno surađuju. Njih postavlja Parlament na rok od šest godina i mogu biti još jednom birani. Ti članovi su prema Ustavu neovisni. Oni ne mogu biti opozvani, niti ih se može lišiti službe. Pučki pravobranitelji polažu prisegu pred predsjednikom države.

  Za razdoblje od srpnja 2022. do 30. lipnja 2025 Nacionalno vijeće je izabralo Gaby Schwarz, Bernhard Achitz i Walter Rosenkranz.

  Predsjednik Pučkog pravobraniteljstva mijenja se svake godine krajem lipnja. Trenutno ovu funkciju obavlja Gaby Schwarz. Predsjednik vodi upravu ove institucije. No sva važna pitanja rješavaju se zajedno te se odluke donose zajednički.

  Na početku svoje službene funkcije članovi Pučkog pravobraniteljstva dogovaraju međusobnu podjelu poslova. Pri tome svaki pravobranitelj preuzima jedno određeno područje rada te je tako odgovoran za pojedine teme. Članovima Pučkog pravobraniteljstva u njihovu radu pomaže više od 30 iskusnih pravnika.

    

  4. ŽALBE, PRITUŽBE

  Svi građani mogu Pučkom pravobraniteljstvu uputiti žalbu na austrijsku upravu, neovisno o dobi, nacionalnosti ili prebivalištu. Žalba je moguća u bilo kojem trenutku u slobodnom obliku i nije povezana ni sa kakvim troškovima.

   

  TKO SE MOŽE ŽALITI KOD PUČKOG PRAVOBRANITELJSTVA?

  • Pučko pravobraniteljstvo pomaže svim ljudima koji imaju neki problem vezan za austrijsku upravu. Za to oni ne moraju imati austrijsko državljanstvo.

  • Ponekad probleme s organima vlasti imaju i mladi ljudi, stoga se za podnošenje žalbe ne mora biti punoljetan.

  • I poduzeća, gospodarstvenici ili udruženja mogu imati problema s nekim organom upravne vlasti, stoga se i oni mogu obratiti pučkom pravobranitelju.

   

  NA ŠTO SE SVE MOŽE ŽALITI KOD PUČKOG PRAVOBRANITELJSTVA? 

  • Imate problem s rješenjem za dobivanje novca za njegu? Imate dojam da neki sudski postupak u kojemu sudjelujete predugo traje? Kada god ljudi imaju osjećaj da javna uprava prema njima ne postupa korektno, nadležno je Pučko pravobraniteljstvo.

  • Pučko pravobraniteljstvo preispituje u čitavoj Austriji takozvanu neposrednu i posrednu saveznu upravu. U njegovu nadležnost dodatno spada i uprava privatnog sektora. Pučko pravobraniteljstvo kontrolira stoga kako financijsku upravu tako i nositelje socijalnog osiguranja i ured za zapošljavanje.

  • Međutim, ipak postoji jedna iznimka: U sedam od devet saveznih pokrajina Pučko pravobraniteljstvo preispituje i pokrajinsku upravu, te upravu u općinama. U Tirolu i Vorarlbergu za to postoje posebni pokrajinski pravobranitelji, pa tamo Pučko pravobraniteljstvo obrađuje samo žalbe vezane za saveznu upravu.

  • U većini slučajeva Pučko pravobraniteljstvo djeluje na osnovu žalbe. No pučki pravobranitelji mogu djelovati i na vlastitu inicijativu, ukoliko naslućuju neke nepravilnosti.

  • Pučko pravobraniteljstvo postupa povjerljivo sa svim informacijama koje dobije od osoba kojih se tiče. Pučki pravobranitelji ispituju slučaj, sami prikupljaju informacije i obavještavaju dotične osobe o rezultatu svojih nastojanja.

   

  NA ŠTO SE NE MOŽE ŽALITI KOD PUČKOG PRAVOBRANITELJSTVA? 

  • Pučko pravobraniteljstvo ustanovljeno je sa svrhom pružanja podrške ljudima koji se žele žaliti na austrijsku upravu. Ukoliko imate neki problem koji je vezan za organe vlasti u inozemstvu, tu Pučko pravobraniteljstvo nažalost ne može djelovati.

  • Pučko pravobraniteljstvo ne može djelovati kod problema između privatnih osoba i poduzeća, ili između različitih privrednih poduzeća. Ukoliko se dvije tvrtke ne mogu složiti oko zaključenih ugovora, ili ako se neka osoba želi žaliti na lošu uslugu nekog poduzeća, tu Pučko pravobraniteljstvo ne može pomoći.

  • Pučko pravobraniteljstvo nije nadležno za pravna pitanja koja se pojave između privatnih osoba. Savezni ustav je dao nalog Pučkom pravobraniteljstvu da kontrolira javnu upravu. Dakle, ono može djelovati samo kada se žalba odnosi na neki organ vlasti ili na neko službeno tijelo.

  • Sutkinje i suci su u Austriji oslobođeni od primanja naredbi. Jurisdikcija sudova je neovisna, pa stoga ne podliježe preispitivanju od strane Pučkog pravobraniteljstva. To znači da Pučko pravobraniteljstvo ne može ukidati ili mijenjati sudske presude.

  • Pučki pravobranitelji uvijek nastoje dati savjet i informaciju. Međutim, oni ne mogu nikoga zastupati kao odvjetnici.

   

  POSTOJI LI ROK ZA ŽALBU KOD PUČKOG PRAVOBRANITELJSTVA?

  Ne. Za Vašu žalbu kod Pučkog pravobraniteljstva ne postoji nikakav rok. I ako je od problema koji imate s nekim organom vlasti prošlo već više vremena, možete se u svakom trenutku obratiti Pučkom pravobraniteljstvu.

   

  KAKO SE NAJJEDNOSTAVNIJE MOGU POŽALITI PUČKOM PRAVOBRANITELJSTVU?

  Pučko pravobraniteljstvo dostupno Vam je u svakom trenutku telefonski, pisanim putem ili osobno.

  • Za prvu informaciju na raspolaganju su Vam suradnici Pučkog pravobraniteljstva besplatno na servisnom broju 0800/223 223, ili na broju (01) 515 05-0.

  • Pučkom pravobraniteljstvu možete poslati faks na broj (01) 515 05-150.

  • E-mail adresa glasi: post@volksanwaltschaft.gv.at

  • Na raspolaganju Vam je i elektronski formular za žalbe.

  • Molimo Vas da pisma adresirate na: Volksanwaltschaft, 1015 Wien, Postfach 20.

  • Vi naravno možete svoju dokumentaciju predati i osobno. Pučko pravobraniteljstvo se nalazi u centru Beča. Do njega se od stanice podzemne željeznice Stephansplatz može doći za nekoliko minuta. Suradnici pravobraniteljstva su Vam na raspolaganju radnim danom od 8:00 do 16:00 sati.

  • Pučko pravobraniteljstvo Vam nastoji pružiti informaciju na što više jezika. No ispitni postupak se mora provoditi na njemačkom jeziku.

   

  KOJE INFORMACIJE BI ŽALBA TREBALA SADRŽAVATI? 

  Za svoju žalbu ne morate ispunjavati nikakve komplicirane formulare. Međutim, da bi se pravobranitelji što je moguće prije posvetili Vašem problemu, molimo Vas da navedete sljedeće informacije:

  • Za obradu Vaše žalbe, ispitivači trebaju Vaše ime. Ukoliko se Pučkom pravobraniteljstvu obraćate u tuđe ime, trebate navesti to ime.

  • Molimo Vas da točno navedete na koji organ vlasti se žalite.

  • Informirajte Pučko pravobraniteljstvo zbog čega smatrate da neki organ vlasti prema Vama nije postupio fer.

  • Vaš se predmet može brže obraditi ako priložite kopije važnih dokumenata koji su u vezi s Vašom žalbom. To mogu biti poslovni brojevi dopisa, brojevi socijalnog osiguranja ili korespondencija s dotičnim organom vlasti.

  • Naravno da Pučko pravobraniteljstvo sa svim informacijama postupa povjerljivo.

   

  KOLIKO DUGO TRAJE OBRADA ŽALBE? 

  • Mnogi ljudi koji se obraćaju Pučkom pravobraniteljstvu imaju iza sebe dugi administrativni put. Pučki pravobranitelji stoga nastoje što je moguće brže obraditi Vašu žalbu.

  • Organ vlasti na koji se žalite mora naravno dobiti mogućnost odgovoriti na pitanja Pučkog pravobraniteljstva te prikazati svoje viđenje stvari. Pučki pravobranitelji odrede rok za to. Na taj način se ispitni postupak može brzo završiti.

  • Neke žalbe su vrlo kompleksne, pa ponekad treba ispitati mnogo akata i dokumenata. Pučko pravobraniteljstvo Vas u slučaju dugog ispitnog postupka redovito obavještava o napretku postupka.

  • Možete biti sigurni da će Vam Pučko pravobraniteljstvo pisanim putem detaljno priopćiti rezultat ispitnog postupka.

  • U prosjeku su u godini 2009. stranke nakon 47 dana saznale radi li se u njihovom slučaju o nepravilnosti u radu uprave.

   

  PLAĆA LI SE ŽALBA KOD PUČKOG PRAVOBRANITELJA? 

  • Ne. Žalba kod Pučkog pravobraniteljstva je uvijek besplatna. Važno je da se svi ljudi mogu obratiti Pučkom pravobraniteljstvu, bez obzira na njihovu financijsku situaciju. Stoga se za žalbe ne plaća nikakva pristojba. Isto naravno vrijedi i za termine za razgovore kod pučkih pravobranitelja.

  • Ako svoju žalbu šaljete Pučkom pravobraniteljstvu u obliku pisma, ne morate naravno snositi nikakve poštanske troškove za odgovor.

  • Na besplatnom servisnom broju telefona 0800/223 223 na raspolaganju Vam za prvu informaciju stoje suradnici Pučkog pravobraniteljstva svakog radnog dana između 8:00 i 16:00 sati.

   

  KAKO Možete dobiti termin za Vrijeme primanja stranaka?

  • Pučki pravobranitelji odražavaju tijekom godine u cijeloj Austriji preko 200 dana primanja stranaka. To znači da Vi u blizini svoga mjesta stanovanja imate mogućnost iznošenja svoje žalbe u osobnom razgovoru.

  • Dani primanja stranaka održavaju se redovito u Pučkom pravobraniteljstvu u Beču i u glavnim gradovima pokrajina, te u statutarnim gradovima i općinskim upravama većih gradova. Informirajte se o sljedećim terminima primanja stranaka u svojoj blizini.

  • Molimo Vas da imate razumijevanja da je u tu svrhu potrebno unaprijed dogovoriti termin. Samo se tako može osigurati dovoljno vremena za osobni razgovor.

   

  5. KONTAKT

  Želite se žaliti na neki organ vlasti ili trebate neku informaciju? Pučko pravobraniteljstvo možete kontaktirati telefonski, pisanim putem ili osobno.

  Volksanwaltschaft

  1015 Wien, Singerstrasse 17 (Postfach 20)

  Besplatni servisni broj 0800/223 223 (radnim danom od 8:00 do 16:00 sati).

  Broj telefona: (01) 515 05-0

  Faks: (01) 515 05-150 / -190

  E-mail: post@volksanwaltschaft.gv.at

  Bez obzira na koji se način obraćate Pučkom pravobraniteljstvu, molimo Vas da navedete: tko se obraća Pučkom pravobraniteljstvu, u čije ime, na koji se organ vlasti želite žaliti i iz kojeg razloga.

  Za brzu obradu Vašeg zahtjeva poželjno je da priložite kopiju postojeće dokumentacije, na primjer korespondenciju s dotičnim organom vlasti, broj socijalnog osiguranja ili svoj broj telefona za eventualna dodatna pitanja. Za odgovor na Vašu žalbu Vi ne snosite nikakve pristojbe niti poštanske troškove.

  Naravno da svoju dokumentaciju možete predati i osobno. Pučko pravobraniteljstvo se nalazi u središtu Beča, u blizini katedrale Sv. Stjepana. Do njega možete doći za nekoliko minuta od stanice podzemne željeznice Stephansplatz. Za Vaše probleme na raspolaganju su Vam suradnici Pučkog pravobraniteljstva radnim danom od 8:00 do 16:00 sati.

  O svojoj žalbi možete razgovarati direktno s pučkim pavobraniteljima na dan primanja stranaka. Molimo Vas da imate razumijevanja da je za to potrebno prethodno ugovoriti termin. Dani primanja stranaka održavaju se redovito i u glavnim gradovima pokrajina te u statutarnim gradovima i općinskim upravama većih gradova. Informirajte se o sljedećim terminima primanja stranaka u saveznim pokrajinama. Ovi termini najavljeni su i na službenim oglasnim pločama te u regionalnim medijima.

  Pučko pravobraniteljstvo nastoji Vam pružiti informaciju na što je moguće više jezika. No ispitni postupak se mora provoditi na njemačkom jeziku.